• มายไลฟ์100
  2,000.00 ฿
  2,500.00 ฿  (-20%)
 • มายไลฟ์100A
  2,000.00 ฿
  2,500.00 ฿  (-20%)

ภูมิคุ้มกันบำบัติกับการดูแลสุขภาพ

 • โรคมะเร็ง
  "การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ" "มะเร็ง" คือ กลุ่มของโรคที่เซลล์เจริญ (แบ...
 • หลอดอาหารอักเสบและกรดไหลย้อน
  “การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ” หลอดอาหารอักเสบ และ กรดไหลย้อนเป็นเวลากว่...
 • โรคกระเพาะอาหาร
  วิทยการของคณะนักวิจัย Operation Bim (Bim100) เกี่ยวกับการสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันโรคกระเพาะอาหาร...
 • โรคเบาหวาน
  โรคเบาหวานเป็นความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือตัวรับอิ...