ผลิตภัณ์อาหารเสริม APCO เป็นผลิตภัณท์ที่เป็นไปตามระเบียบของ อย. ที่ไม่ได้แก้ไขปัญหา บรรเทา หรือ รักษาโดยตรง แต่ทำให้ร่างกายมีการปรับสภาพกลับสู่ภาวะปกติตามธรรมชาติด้วยตัวเอง

ผลิตภัณท์อาหารเสริม APCO เป็นผลิตภัณท์ที่เกิดขึ้นจากการใช้พืชอาหารที่เรารับประทานกันเป็นประจำมาเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้ความผิดปกติของร่างกายกลับคืนสู่สภาวะปกติตามธรรมชาติ ร่างกายจะมีภาวะปกติตามธรรมชาติด้วยการที่ เม็ดเลือดขาวทำงานในการสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างสมดุล ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

จากหลักฐานการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ พบว่าการรับประทานผลิตภัณท์เสริมอาหาร APCO สามารถทำให้เม็ดเลือดขาวสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างสมดุล ร่างกายจึงกลับไปสู่ภาวะปกติ

Read more

ภูมิคุ้มกันบำบัด กับปัญหาสุขภาพ

 • 1) โรคมะเร็ง
  "การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ" "มะเร็ง" คือ กลุ่มของโรคที่เซลล์เจริญ (แบ...
 • 2) หลอดอาหารอักเสบและกรดไหลย้อน
  “การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ” หลอดอาหารอักเสบ และ กรดไหลย้อนเป็นเวลากว่...
 • 3) โรคกระเพาะอาหาร
  วิทยการของคณะนักวิจัย Operation Bim (Bim100) เกี่ยวกับการสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันโรคกระเพาะอาหาร...
 • 4) โรคเบาหวาน
  โรคเบาหวานเป็นความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือตัวรับอิ...
 • 5) โรคอัลไซเมอร์
  โรคอัลไซเมอร์ เป็นอาการสมองเสื่อม (Dementia) ชนิดหนึง ที่การทำงานของสมองเสื่อมลง ส่งผลกระทบต่อการทำก...
 • 6) โรคสุขภาพตา
  สุขภาพตา ปัญหาของตา เกิดจากเนื้อเยื่อของตาเสื่อมตามธรรมชาติ เช่น วุ้นตาเสื่อม สายตายาว ต้อกระจก ต้อห...
 • 7) ข้อเสื่อมข้ออักเสบรูมาตอยส์
  "ข้อเสื่อม" เกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อและมีกระดูกงอกอยู่ที่ขอบข้อ ซึ่งกระดูกอ่อนที่ผิวข้อ...
 • 8) โรคภูมิแพ้อากาศ
  ภูมิแพ้อากาศเกิดจากภาวะที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยากับโปรตีน หรือสารก่อภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อม ...

ผู้เคยเป็นเนื้อร้ายต่อมน้ำเหลือง 

คุณประกายรัตน์ นาคเงิน ใช้ภูมิบำบัด APCO ร่วมกับการฉายแสง สุขภาพดีขึ้นจนไม่ต้องฉายแสงให้ครบ คุณภาพชีวิตเป็นปกติ "

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

Visitors: 33,673