เอกลักษณ์ของผลิตภัณท์ APCO

ผลิตภัณท์อาหารเสริม APCO เป็นผลิตภัณท์ที่เกิดขึ้นจากการใช้พืชอาหารที่เรารับประทานกันเป็นประจำมาเสริมประสิทธิภาพกัน เพื่อให้ความผิดปกติของร่างกายกลับคืนสู่สภาวะปกติตามธรรมชาติ

ร่างกายจะมีภาวะปกติตามธรรมชาติด้วยการที่ เม็ดเลือดขาวทำงานในการสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างสมดุล ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

จากหลักฐานการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ พบว่าการรับประทานผลิตภัณท์เสริมอาหาร APCO สามารถทำให้เม็ดเลือดขาวสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างสมดุล ร่างกายจึงกลับไปสู่ภาวะปกติ

ผลิตภัณ์อาหารเสริม APCO เป็นผลิตภัณท์ที่เป็นไปตามระเบียบของ อย. ที่ไม่ได้แก้ไขปัญหา บรรเทา หรือ รักษาโดยตรง แต่ทำให้ร่างกายมีการปรับสภาพกลับสู่ภาวะปกติตามธรรมชาติด้วยตัวเอง

Visitors: 25,401