เทโลเมียร์

เบาหวาน ขึ้นจอตา กับการสั้นลงของเทโลเมียร์
TELOMERES ( เทโลเมียร์ ) กับความเสื่อม
หมวกโครโมโซม หรือ " เทโลเมียร์ " อัศวินปกป้อง ดี เอ็น เอ

เบาหวาน ขึ้นจอตา กับการสั้นลงของเทโลเมียร์

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ หลอดเลือดขนาดเล็ก เช่น โรคไตจากเบาหวาน โรคจอประสาทตา และเกี่ยวกับหลอดเลือดขนาดใหญ่ (macrovascular) เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรคหลอดเลือดสมอง 

หนึ่งในภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงและพบบ่อยคือ ‘ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา’ เบาหวานขึ้นจอตาเกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังและเป็นสาเหตุหลักของความบกพร่องทางสายตาในผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งนี้เพราะภาวะน้ำตาลในเลือดสูงทำให้เกิดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ภาวะดื้อต่ออินสุลินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เซลล์ร่างกายเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เป็นเหตุให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีเทโลเมียร์สั้นกว่าคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดปกติ และภ้าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีการสั้นลงของเทโลเมียร์จะยิ่งเร็วมากขึ้น สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีเบาหวานขึ้นจอตาความยาวขอเทโลเมียร์จะสั้นกว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีเบาหวานขึ้นจอตา และจะสั้นเพิ่มมากขึ้นอีกถ้าอายุเพิ่มมากขึ้น

การสั้นลงของเทโลเมียร์นี้เป็นเหตุให้การรักษาภาวะเสื่อมต่างๆ ของจอตากลับคืนได้ช้าลง นำไปสู่ภาวะเจ็บป่วยและพิการที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้

บทความโดย รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล

สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพเบาหวานขึ้นจอตา การสร้างเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้นจะช่วยลดปัญหาความเสื่อมสภาพต่างๆ ของจอตากลับคืนได้
TELOMERES ( เทโลเมียร์ ) กับความเสื่อม

การเสื่อมถอยของร่างกายเป็นไปตามวัย เนื่องจากการหดสั้นของหมวกโครโมโซม หรือทีมีชื่อเฉพาะว่า เทโลเมียร์

ความเสื่อมถอยของร่างกาย นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่คนเราหนีไม่พ้น 
แต่จะดีกว่ามั๊ย ถ้ามีวิธีชะลอความเสื่อม และยืดเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้น

 นวัตกรรม วัฒนชีวา คือคำตอบที่คุณสามารถย้อนวัย ชะลอวัย อย่างสุขภาพดีหมวกโครโมโซม หรือ " เทโลเมียร์ " 

อัศวินปกป้อง ดี เอ็น เอ 
......
ภายในโครโมโซมแต่ละคู่อัดแน่นไปด้วยดีเอ็นเอ และที่ส่วนปลายมี
เทโลเมียร์ ทำหน้าที่เป็นหมวกห่อหุ้มไว้ ไม่ไห้ดีเอ็นเอถูกทำลาย

ความลับในการชะลอวัย คือการยืดเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้น