ระวัง ‼️ ทานหวาน จะแก่เร็ว

‍⚕️ ปัจจัยที่ส่งผลให้เทโลเมียร์สั้นลง ♨️
และทำให้แก่เร็วขึ้น คือ น้ำตาล หรือทานหวานเกินไป
.
 เมื่อทานน้ำตาลเข้าไป น้ำตาลจะถูกย่อยเป็นหน่วยเล็กๆ และ ดูดซึมเข้ากระแสเลือดอย่างรวดเร็ว จากนั้นน้ำตาลที่อยู่ที่ผิวจะทำปฎิกริยากับโปรตีน และ คอลลาเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของผิวหนังของเราทำให้เกิด “สารอนุมูลอิสระ” ส่งผลให้โปรตีน และ คอลลาเจนเสื่อมสภาพ เกิดเป็นริ้วรอย เหี่ยวก่อนวัย
.
 นอกจากนั้น น้ำตาลยังเกี่ยวข้องภาวะการแก่ของเซลล์อื่นๆ ในร่างกายด้วย ตัวบ่งชี้ที่สำคัญของภาวะเซลล์แก่คือความยาวของเทโลเมียร์ (Telomeres) ซึ่งอยู่ที่บริเวณปลายสุดของโครโมโซม (chromosome) ทำหน้าที่ป้องกันสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ที่อยู่ในโครโมโซมจากการถูกทำลาย
.
ความยาวของเทโลเมียร์จะแปรผกผันกับอายุ กล่าวคือยิ่งอายุมากขึ้นเทโลเมียร์ยิ่งสั้นและเป็นสาเหตุให้เซลล์เกิดความผิดปกติ
อัตราการเร็วในการหดสั้นของเทโลเมียร์ในแต่ละคนจะแตกต่างกัน