นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ APCO ที่วิจัยพัฒนา เพื่อผลิต "ผลิตภัณฑ์จากพืชกินได้" มีดังต่อไปนี้

  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดจากเปลือกมังคุด
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วนจากสารสกัดผลส้มแขก HCA
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสร้างสมดุลภูมิคุ้มกัน (ฺOperation "BIM"รู้จักกันในชื่อ Bim100 จากสารสกัดมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง ใบบัวบก
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “วัฒนชีวา” (Mylife100) เพื่อการย้อนวัย ชะลอวัย พัฒนาจากนวัตกรรมในข้อ 3
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำบัดมะเร็งและเชื้อไวรัสของสัตว์เลี้ยง พัฒนาจากนวัตกรรมในข้อ 3
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งและเอดส์จากสารสกัดมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง ใบบัวบก

BIM ย่อมาจาก Balancing IMmunity คือ การปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

BIM100 หมายถึง การปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวให้ได้ 100 ปี ด้วยการใช้สูตรอาหารที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัย Operation BIM

Visitors: 25,400