ถ้า เทโลเมียร์ สั้นลง การทำงานของอวัยวะก็จะแย่ลง

"เทโลเมียร์" หมวกหุ้มปลายโครโมโซม
มีหน้าที่ปกป้อง "โครโมโซม" ซึ่งเป็นที่เก็บหน่วยพันธุกรรม
หรือ "ดีเอ็นเอ" หลายล้านตัว ไม่ให้ถูกทำลาย ✨
.
หากเทโลเมียร์สั้นลง หมายถึงความชราภาพ
และมีโอกาสเกิดโรคเสื่อมถอยต่างๆ แต่เราสามารถ
รักษาเทโลเมียร์ได้ ด้วยการปรับพฤติกรรม
.
สูตรนวัตกรรมวัฒนชีวา จากสารสกัดจากพืชกินได้ 5 ชนิด
ได้แก่ มังคุด ฝรั่ง ถั่วเหลือง ใบบัวบก และงาดำ
เป็นนวัตกรรมซ่อมสร้างเทโลเมียร์ กระตุ้นการทำงานของ
เม็ดเลือดขาว ที่เป็นส่วนสำคัญในการจัดการและทำลาย
เชื้อโรคที่บุกรุกเข้ามาทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
.
ถือเป็นมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพ และเข้าใจถึงกลไกการ
ทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและบทบาทของเทโลเมียร์
ที่มีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกวัย
รวมถึงต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาสุขภาพ ตอบโจทย์
สังคมสูงวัยที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน