ความเครียด ‼ ส่งผลให้เกิดมะเร็ง แล้ว วัฒนชีวา สามารถจัดการความเครียดได้อย่างไร

ร่างกายคนเรา ปกติมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเกิดขึ้น
อยู่ตลอดเวลา และร่างกายสามารถกำจัดสารพวกนี้ได้
ทำให้ไม่เกิดมะเร็ง แต่เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น
จะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถ
ขจัดสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้แต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้
หมายความว่า ความเครียดจะทำให้เป็นมะเร็งได้เสมอไป
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเครียดด้วย และเชื่อกันว่า
คนบางคนค่อนข้างจะเก็บกดอารมณ์มาก เวลาเครียดเก็บกด
จะทำให้สี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้
.
"วัฒนชีวา" เป็นนวัตกรรมที่เสริมสร้างเทโลเมียร์ ปรับสมดุล
ของร่างกายและลดความเครียดที่เกิดขึ้น กระตุ้นการสร้าง
Killer T Cell ป้องกันเนื้อร้าย ‼ อย่างได้ผล