คณะนักวิจัย Operation Bim

ทีมคณะนักวิจัยของ APCO ภายใต้ชื่อว่า Operation BIM ได้ศึกษาวิจัยขบวนการดังกล่าวด้านบนนี้มานานกว่า 30 ปี ได้พัฒนา นวัตกรรม “ภูมิคุ้มกันบำบัด” (Bim100) ซึ่งมีผลการวิจัยที่ชัดเจนและได้ประยุกต์ใช้แล้วในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนไทยที่มีปัญหาสุขภาพจากโรคร้ายดังกล่าว เช่น มะเร็ง โรคเอดส์ กลับมามีความหวังในอนาคตที่สดใสพร้อมสุขภาพที่แข็งแรง

ขณะเดียวกันได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นนวัตกรรม “วัฒนชีวา” (Mylife) ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่มีสุขภาพปกติมีร่างกายที่อ่อนเยาว์มากขึ้นในระดับโครโมโซมกันเลยคือไปเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ อายุเซลล์หรือร่างกายย้อนวัยได้เฉลี่ยถึง 5.8 ปี ใน 8 สัปดาห์นั่นเอง ควบคู่กับการเพิ่มจำนวน เซลล์ T พิฆาตส่งผลให้ลดการติดเชื้อต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะเชื้อไวรัส และกำจัดเซลล์มะเร็งได้ในทุกระยะพร้อมกับป้องกันการเกิดมะเร็งใหม่ได้อีกในผู้ป่วยที่เคยรักษามะเร็งหายไปแล้ว

จากการทดสอบนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด APCO พบว่า นวัตกรรมแต่ละชนิดมีผลต่อการปรับ Th1,Th2,Th17 และ Treg  ในลักษณะแตกต่างกัน นักวิจัยจึงอธิบายได้ว่า ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ติดเชื้อโรค มีเนื้องอกในมดลูก ถุงน้ำในรังไข่ มะเร็ง ภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ กระเพาะ/ลำไส้อักเสบเรื้อรัง กรดไหลย้อน ข้อเข่าเสื่อม/อักเสบ ผื่นคันตามผิวหนัง สะเก็ดเงิน ตับอักเสบ ตับแข็ง ไตวาย ไทรอยด์เป็นพิษ หอบหืด เบาหวาน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ไมเกรน เก๊าท์ฯ ต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด APCO เนื่องจากนวัตกรรมได้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลนั่นเอง

คณะนักวิทยาศาสตร์ Operation Bim 

 • ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (หัวหน้าคณะวิจัย Operation Bim และ CEO APCO)
 • รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
 • ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
 • ศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
 • รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)
 • ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา
 • รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล

 

อาจารย์พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

งานวิจัย

 • ผลการวิจัยพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ในและต่างประเทศ 80 เรื่อง
 • เจ้าของสารสกัดจากผลส้มการ์ซีเนีย สูตร Super Hi - Sol™
 • เจ้าของผลงานสารสกัดจากเปลือกมังคุด สูตร GM - 1
 • เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร SlimSAFE™ ในครีมกระชับสัดส่วน
 • เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร Slimface™ ในโลชั่นกระชับรูปหน้า

รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย :

 • ฤทธิ์ ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ ของสารสกัดจากต้นโปร่งกิ่ว
 • ฤทธิ์ระงับปวด ต้านการอักเสบ และหดหลอดเลือดดำของต้นอัคคีทวาร
 • ฤทธิ์เป็นยาระบายของน้ำมะขาม
 • พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังของผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชไบโอเพส
 • ฤทธิ์ระงับปวดและต้านการอักเสบของน้ำมันเถาเอ็นอ่อนในสัตว์ทดลองและประสิทธิภาพในผู้ป่วย ข้อเข่าเสื่อมเทียบกับไดโคลฟิแนคเจล

ผู้ร่วมวิจัย : ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ และการศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

ผู้ร่วมวิจัย : ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ และการศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย :

 • Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
 • การแยก การจำแนก ฤทธิ์ทางชีวภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของราเอนโดไฟท์ในภาคใต้ ของประเทศไทย
 • Molecular characteristics of multiple antibiotic-resistant Escherichia coli isolated from diarrhoeal pigs and retail pork
 • การคัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุล Garcinia ในภาคใต้ ของไทย
 • การจำแนกราแมลง Hypocrella scutata ที่ป่าพรุสิรินธรโดยวิธีทางอณูวิทยา และฤทธิ์ทาง ชีวภาพของสารที่ราสร้าง
 • Effect of medicinal plant extracts on microorganisms causing opportunistic infections in AIDS patients
 • Antimicrobial activity of some Thai medicinal plant extracts against Helicobacter pylori.
 • Antimicrobial activity of extracts from Cassia sp.
 • Biodiversity of aquatic hyphomycetes at Ton Nga Chang Wildlife Sanctuary.
 • Biodiversity of macrofungi in Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Narathivart.
 • Study of plant crude extracts for control of chilli anthracnose.

ศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
ศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย :

 • Antimalarial substances derived from mangosteen
 • สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด
 • องค์ประกอบทางเคมีจากลำต้นเถาวัลย์เปรียงและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
 • องค์ประกอบทางเคมีจากยางชะมวงและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
 • องค์ประกอบทางเคมีจากใบกระ ดูกไก่
 • องค์ประกอบทางเคมีจากต้นยอป่า
 • องค์ประกอบทางเคมีจากใบมะม่วงป่าและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
 • สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและดอกมะพูด
 • องค์ประกอบทางเคมีจากรากติ้วเกลี้ยง

รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)
รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • การตรวจสอบฤทธิ์สารจากธรรมชาติและพืชสมุนไพรต้านโรคข้อเสื่อม
 • ชีวเคมีของโรคข้อกระดูกเสื่อม
 • Biochemistry of extracellular matrix
 • Thalassemia and abnormal hemoglobins


ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา

งานวิจัย

 • วิจัย พัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • ผลการวิจัยพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ในและต่างประเทศ 2 เรื่อง

 

รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล

งานวิจัยที่ผ่านมา

 • Teaching nutrition to graduate students of Graduate Program in Nutrition (MS and Ph.D degree), Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University.
 • Providing nutrition service including body composition analysis and nutritional therapy related to diet-related chronic diseases, eg, obesity, dyslipidemia, diabetes mellitus, hypertension, hyperuricemia, osteoporosis, and cancer.
 • Conducting nutrition research in the areas of diet-related chronic diseases protein, amino acids, fat and body composition parameters, as well as body composition in health and diseases.
Visitors: 25,401