นโยบายความเป็นส่วนตัว

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก เพื่อ สิทธิประโยชน์ซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิก หรือเป็นตัวแทนขายตรง กับบริษัท เอเชี่ยนไลฟ์ จำกัด โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ 6 ช่องทาง ดังนี้

  1. ส่วนลดในการซื้อสินค้า ราคาสมาชิก และรายได้ขายปลีก 20-30%
  2. ค่าแนะนำจากการขายสินค้า ให้กับสมาชิกใหม่ (แนะนำตรง ) 10-20%
  3. ค่าบริหารทีมงาน / Balance Point Volume
  4. ค่าบริหารองค์กร ( Matching ) รับรายได้ 20-40% จากค่าบริหารทีมงานของสมาชิกที่แนะนำตรง
  5. ค่าบริหารรายเดือน รับรายได้ 5% ของยอดซื้อรายเดือนของสมาชิกใต้โครงสร้าง 20-25 ชั้น
  6. Pool Bonus 3% สำหรับผู้ที่แนะนำตรงสมาชิกใหม่ มีคะแนนรวม มากกว่า หรือเท่ากับ 50,000 คะแนน มีสิทธิ์ได้รับ Pool Bonus ทั่วประเทศ จากแผนแนะนำสมาชิก (รายสัปดาห์) โดยคิดคะแนนรวมภายใน 1 เดือนจากยอดขายทั่วประเทศ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพราะเราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้น เราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนี้

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก เป็นอันขาด

  • เมื่อท่านสมัครสมาชิก หรือสั่งซื้อสินค้าจากทางเรา เราจำเป็นจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ของท่านด้วย ทั้งนี้ kbim100.com จะใช้ข้อมูลต่าง ๆเ หล่านี้ เพื่อให้การบริการกับท่านเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถบรรลุคำสั่งซื้อระหว่างท่านกับเราได้
  • เมื่อ ท่านสั่งซื้อสินค้าจากเราแล้ว ข้อมูลสมาชิกของท่านจะได้รับการบันทึก ระบบฐานข้อมูลของเราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจากเราในครั้งต่อไป ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกนำมาใช้อีกครั้ง
  • หมาย เลขโทรศัพท์ของท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อจากทางเราเท่านั้น ในบางครั้งทางเราอาจจะต้องติดต่อไปยังท่าน เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อของ หรือในบางครั้งทางเราอาจจะต้องทำการติดต่อสอบถามไปยังท่าน เพื่อยืนยันถึงความเรียบร้อยของสินค้าของเรา